PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Antonina Konarska-przewodnicząca SU

Antoni Kosieradzki – z-ca

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Katarzyna Wolano

Głównym zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest stworzenie w szkole przestrzeni dla aktywności uczniów i umożliwienie im korzystania z prawa do działania

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA KULTURALNO-ARTYSTYCZNA

Opiekun sekcji : Pani Jolanta Kikolska

Kuba Balski kl. 8s-przewodniczący sekcji

Krystyna Kubera kl. 7s

Antonina Górnicka kl. 7s

Natalia Olewnik kl. 7a

Igor Bernacki kl. 7s

Zadania:

-Organizowanie apeli, akademii, konkursów, imprez i dyskotek.

-Opieka nad gazetką Samorządu Uczniowskiego.

-Prowadzenie radiowęzła (słuchowiska itp.)

SEKCJA DEKORACYJNO-PLASTYCZNA

Opiekun sekcji: Pani Martyna Nowak

Julia Łuczka kl. 7b – przewodnicząca sekcji

Maja Zajdlic kl. 7b

Antonina Konarska kl. 8s

Pola Kralska kl. 7s

Katarzyna Gurczyńska kl. 7s

Zadania:

-Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne.

-Obsługa fotograficzna uroczystości i imprez szkolnych

-Aktualizowanie strony internetowej szkoły.

- opieka nad gazetką ścienną SU

-Dbanie o wygląd szkoły pod względem estetycznym.

SEKCJA PORZĄDKOW-SPORTOWA

Opiekun sekcji: Pan Radosław Matlewski

Nadia Wajmer kl. 7b – przewodnicząca sekcji

Antoni Kosieradzki kl. 8s

Stanisław Adamczak kl. 7c

Aleksander Staroń kl. 7c

Dawid Brzoozwski kl. 7c

Zadania:

-Dbanie o czystość w szkole i poza nią.

-Dbanie o porządek podczas przerw oraz sprawne i uporządkowane zajmowanie miejsc przez uczniów podczas szkolnych apeli i uroczystości.

-Współpraca z innymi sekcjami podczas organizacji imprez szkolnych.

- Organizacja życia sportowego szkoły.

- Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez sportowych, takich jak- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, Dzień Wiosny czy Sportowy Dzień Dziecka, Czwórbój klas IV itp.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin szkolnego Rzecznika Praw Ucznia