Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Więcej informacji można uzyskać na stronie OKE Warszawa