Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący Rady

Konrad Konarski

Wiceprzewodniczący

Renata Jęsiak

Sekretarz

Joanna Augustyn

Członek

Katarzyna Prokopczuk

 

 

Regulamin Rady Rodziców