banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

Warsztaty Szkoła dla Rodziców

    Od czterech lat wspieramy Państwa w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności wychowawczych poprzez organizowanie warsztatów „Szkoła dla Rodziców”

    Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

    Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie, w codziennych kontaktach z dziećmi.

    Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku oraz zachęcanie rodziców do rezygnacji z „przymusu wychowania”- na rzecz rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich.

    Realizacja zajęć odbywa się w formie warsztatów (40 godzin dydaktycznych - 10 cotygodniowych spotkań) o tematyce, której ogólnym celem jest budowanie prawidłowych relacji dorosły- dziecko.

    Tematyka zajęć:
- wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane;
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
- aktywne, wspierające słuchanie;
- motywowanie dziecka do współpracy;
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka;
- zachęcanie dziecka do samodzielności;
-s tosowanie pomocnej pochwały i zachęty;

    Założenia programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi dzieci przed zachowaniami ryzykownymi (agresja, przedwczesna inicjacja seksualna, zażywanie środków uzależniających itd.) jednoznacznie wskazują na silną więź emocjonalną z rodzicami jako podstawowy czynnik chroniący (czynniki chroniące wg. J.D.Hawkinsa).

    Prowadzące: Justyna Różycka, Marta Szczecińska

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny