banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„MISTRZ PIĘKNEGO SŁOWA”

Cele konkursu:

- zainteresowanie literackim dorobkiem Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredry
-rozwijanie zdolności recytatorskich
-prezentacja i promowanie talentu uczniów
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym
-motywowanie do występów publicznych
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji
-wspieranie działań twórczych

Zasady uczestnictwa:

Dzieci z klas I-III i IV-VI prezentują dwa wiersze Wisławy Szymborskiej lub Aleksandra Fredry.

Recytatorzy z klas VII-VIII wiersz oraz fragment prozy lub sztuki teatralnej.

Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także, aby zawarte w nich treści były adekwatne do wieku uczestnika konkursu.

Wybrany fragment prozy lub sztuki teatralnej powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów).

Terminy konkursu

Klasy 1-3

18 kwietnia   9.00 - 11.30

Klasy 4-6

19 kwietnia 11.35 - 13.20

Klasy 7-8

19 kwietnia 10.35 - 11.20 i 12.35 - 13.20

Czas trwania prezentacji utworów:

kl. I-III 3 - 5 min

kl. IV-VI 6 - 8 min

kl. VII-VIII 6 - 10 min

Kryteria oceny:

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja)
-kultura słowa
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny)

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć w obcowaniu z literaturą.

ZAPRASZAMY!

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny