banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

Regulamin szkolnego konkursu "Spelling Bee"
dla uczniów klas 4– 8 szkół podstawowych
w roku szkolnym 2022/2023

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im.dr.W.Milke w Płocku
Odpowiedzialni: Magdalena Niedzielak oraz Monika Kozłowska   
Cele konkursu:
popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych
zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej
umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień
podniesienie poziomu wiedzy językowej
motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

Konkurencje:

Runda 1: Znajomość alfabetu
Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1punkt. W sumie można uzyskać 5 punktów.

Runda 2: Zapisywanie przeliterowanych słów
Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 punktów.

Runda 3: Literowanie zapisanych słów
Uczestnik konkursu losuje trzy słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie wylosowanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 3 punkty.

Runda finałowa:
        Uczestnik losuje zestaw wyrazów (5 słów w każdym zestawie) komisji. Po wylosowaniu zestawu komisja  wyświetla lub wręcza uczniowi zestaw słów - zadaniem ucznia jest przeliterowanie słów 3-11 literowych.
        Uczeń otrzymuje 2 punkty za każdy poprawnie przeliterowany wyraz. W sumie można uzyskać 10 punktów.

na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma 30 sekund.
kartki z numerami zestawu mogą być wykorzystane jednorazowo
w przypadku większej liczby uczniów z maksymalną liczbą punktów należy przeprowadzić dodatkowe losowanie zestawów do momentu wyłonienia zwycięzców (3 osób z największą liczbą punktów), o kolejności może również zadecydować szybkość literowania wyrazów.

UWAGA!!!

W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast.

Czas trwania konkursu uzależniony jest od ilości uczestników.
Uczniowie zgłaszają chęć przystąpienia do konkursu organizatorom: p.Magdalena Niedzielak, p.Monika Kozłowska)
W wyjątkowych (nieprzewidywalnych na chwilę obecną)  sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacji konkursu, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy.
Wszelkich informacji udzielają organizatorzy.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Uwagi:  Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu uczniów.
Termin: 24 listopad 2022
Organizator konkursu:

Magdalena Niedzielak

Monika Kozłowska 

LISTA SŁÓW DO LITEROWANIA:

Klasy IV-VI

Actor, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, September, astronaut, shelf, August, autumn, heavy, bicycle, biscuit, horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, brush, interesting, January, job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly, castle, language, station, cave , later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely, magazine, cookie, married, surname, dangerous, meal, mechanic, medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time, together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella, excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot, wife, finish, fire, pocket, winter, fire,wood, postcard, post office, foggy forget, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid, soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, hungry, leaf, boring, idea, library, bottle, island, temperature, terrible, moon, moustache, clever, teeth, toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate, dance, waterfall, daughter, present, weather, difficult, dolphin, rainbow, dream, windy ,sandwich, famous, field.

Klasy VII-VIII

Actor, geography, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, guess, September,astronaut, happen, shelf, August, autumn, believe, heavy, bicycle, biscuit ,horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, someone, brush, interesting, business, January, businessman,job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly ,knife, castle, language, station, cave ,century,later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely,suddenly, conversation, magazine, cookie ,married, surname ,dangerous,, meal, mechanic, swing,medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time,together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella,excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot,whistle, wife, finish ,pocket, winter, fire, station ,wood, postcard, post office, prefer, foggy, forget, push, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid,soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, laugh, hungry, leaf, boring, idea,library bottle, invite, island, temperature, terrible, moon, moustache, thirsty ,clever, teeth,toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate dance, waterfall, daughter, difference, present,weather, difficult, dolphin, rainbow ,whale, dream, windy ,sandwich, famous, field, comfortable, Portuguese.

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny